Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Slovesa – slovesný způsob — Vyučuje: Diana Ketnerová