Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

Téma: Velké písmeno na začátku věty, vlastní jména — Vyučuje: Tereza Čtvrtečková