Matematika pro 3. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 3. ročník ZŠ

Téma: Házíme kostkou (posloupnost a pravidelnost) — Vyučuje: Daniela Růžičková