Matematika pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. ročník ZŠ

Téma: Řešíme slovní úlohy (čas) — Vyučuje: Dominika Chalušová