Matematika pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. ročník ZŠ

Téma: Měříme a odhadujeme (metr) — Vyučuje: Hana Havlínová