Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

Téma: Procvičujeme čtenářskou dovednost – porovnání — Vyučuje: Kateřina Vrtišková