Matematika pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. ročník ZŠ

Téma: Řešíme slovní úlohu — Vyučuje: Karel Šíma