Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Evropa – Časujeme slovesa v minulém čase — Vyučuje: Diana Ketnerová