Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

Téma: Afrika – Píšeme velká písmena ve jménech — Vyučuje: Kateřina Štolová