Prší, prší, jen se leje

UčíTelka — Prší, prší, jen se leje