Matematika pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 5. ročník ZŠ

Téma: Rozlišujeme přímou a nepřímou úměrnost — Vyučuje: Veronika Dobrovolná