Matematika pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. ročník ZŠ

Téma: Počítáme s rozkladem — Vyučuje: Karel Šíma