Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

Téma: Skloňujeme zájmeno já – rozlišujeme mě/mně — Vyučuje: Markéta Grígeľová