Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Časujeme slovesa v budoucím čase — Vyučuje: Diana Ketnerová