Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

Téma: Rozlišujeme předpony s-, z-, vz- — Vyučuje: Markéta Grígeľová