Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Časujeme slovesa v přítomném čase — Vyučuje: Diana Ketnerová