Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

Téma: Seznámíme se se skloňováním podstatných jmen (pádové otázky) — Vyučuje: Tereza Kasalová