Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

Téma: Rozeznáváme přídavná jména a zájmena — Vyučuje: Kateřina Štolová