Matematika pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 5. ročník ZŠ

Téma: Figurální čísla (trojúhelníková, čtvercová…) — Vyučuje: Veronika Matějová