Matematika pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. ročník ZŠ

Téma: Pracujeme s daty, orientujeme se v tabulce — Vyučuje: Hana Havlínová