Matematika pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. ročník ZŠ

Téma: Zkoumáme čísla a jejich vztahy (abaku tria – aditivní triády) — Vyučuje: Magdalena Málková