Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Rozpoznáváme jednoduché a složené tvary sloves a zvratná slovesa — Vyučuje: Diana Ketnerová