Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Podstatná jména rodu mužského –⁠ životnost a neživotnost — Vyučuje: Diana Ketnerová