Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

Téma: Čteme texty s ď, ť, ň — Vyučuje: Lucie Šmídová