Matematika pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. ročník ZŠ

Téma: Využíváme komutativnost násobení — Vyučuje: Karel Šíma