Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

Téma: Seznámíme se s druhy zájmen — Vyučuje: Markéta Grígeľová