Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Podstatná jména rodu mužského – měkké vzory — Vyučuje: Diana Ketnerová