Hudební výchova - 1. část

UčíTelka — Hudební výchova - 1. část

Téma: Práce s poslechem, skladba Tanec kuřátek ve skořápce - Modest Petrovič Musorgskij, orchestrální úprava Maurice Ravel — Vyučuje: Karolína Řepová