Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Porovnáváme informace ze dvou textů — Vyučuje: Gabriela Babušová