Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ

Téma: Porovnáme život v minulosti a dnes (např. bydlení, móda) — Vyučuje: Zuzana Cháberová