Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ

Téma: Seznámíme se s časovou osou a povíme si, jak se žilo v minulosti — Vyučuje: Kateřina Páleníková