Matematika pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 5. ročník ZŠ

Téma: Zaokrouhlujeme desetinná čísla — Vyučuje: Veronika Matějová