Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Téma: Učíme se používat vzory podstatných jmen rodu mužského – tvrdé vzory — Vyučuje: Diana Ketnerová