Matematika pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 5. ročník ZŠ

Téma: Písemně sčítáme a odčítáme desetinná čísla — Vyučuje: Veronika Dobrovolná