Matematika pro 4. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 4. ročník ZŠ

Téma: Modelujeme některá tělesa (např. krychle z dřívek) — Vyučuje: Lenka Ficová