Matematika pro 3. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 3. ročník ZŠ

Téma: Poznáváme tělesa a jejich vlastnosti (vrchol, stěna, hrana) — Vyučuje: Daniela Růžičková