Matematika pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. ročník ZŠ

Téma: Řešíme slovní úlohu (počítáme s penězi) — Vyučuje: Dominika Chalušová