Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ

Téma: Česká republika oblast mírného podnebného pásu — Vyučuje: Zuzana Cháberová