Matematika pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. ročník ZŠ

Téma: Odčítáme do 20 bez přechodu desítky — Vyučuje: Magdalena Málková