Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 1. ročník ZŠ

Téma: Čteme ou, au, eu — Vyučuje: Lucie Šmídová