Člověk a jeho svět pro 3. třídu ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 3. třídu ZŠ

Téma: Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu — Vyučuje: Dana Petrů