Matematika pro 5. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 5. ročník ZŠ

Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme desetinná čísla — Vyučuje: Veronika Dobrovolná