Matematika pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. ročník ZŠ

Téma: Násobíme třemi, hádáme čísla — Vyučuje: Karel Šíma