Matematika pro 1. ročník ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. ročník ZŠ

Téma: Čteme a píšeme čísla od 11 do 20 — Vyučuje: Magdalena Málková