Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

Téma: Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně — Vyučuje: Ingrid Šindlérová