Matematika pro 4. třídu ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 4. třídu ZŠ

Téma: Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě — Vyučuje: Lenka Ficová