Matematika pro 2. třídu ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 2. třídu ZŠ

Téma: Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás — Vyučuje: Dominika Chalušová