Matematika pro 1. třídu ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. třídu ZŠ

Téma: Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu — Vyučuje: Sandra Holáková