Člověk a jeho svět pro 5. třídu ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 5. třídu ZŠ

Téma: Poznáváme Evropu, naše sousední státy — Vyučuje: Soňa Jarolímková Římková