Člověk a jeho svět pro 2. třídu ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 2. třídu ZŠ

Téma: Naučíme se členění času (měsíce, dny) — Vyučuje: Veronika Svobodová